Białogard, dnia 23 stycznia 2018r.

 


INFORMACJA

 

dotycząca przeprowadzonego postępowania przetargowego w formie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR 1142 1142 TURBO o nr rej. SMO 0411 nr identyfikacyjny: SUS 1142CFY0015132, który odbył się dnia 23 stycznia 2018r o godz. 10:00 w siedzibie Białogardzkiego TBS Spółka z o.o. , został rozpatrzony z wynikiem negatywnym.

Prezes Zarządu

Białogardzkiego TBS Spółka z o.o.

mgr inż. Władysław Szymielewicz

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale komunalne z częścią usługową w poziomie parteru i infrastrukturą techniczną budynku usytuowanego na terenie działki gruntu nr 705, 436,435 obręb 0017 m. Białogard ( lokalizacja obiektu ) oraz działek gruntu nr 442,459,464,684 ( lokalizacja niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej ) w obrębie ewidencyjnym 0017 przy ul. Świętochowskiego , Siemiradzkiego w Białogardzie. Drugie postępowanie przetargowe.

ogloszenie_o_przetargu_nieogranicznym_uzpsiemiradzkiego

specyfikacja_istotnych_warunkow_SIWZ-BUD_siemiradzkiego

PB-KONSTRUKCJA

PB-ARCHITEKTURA

konstrukcje

Pytania do II przetargu

Korespondecja Oferentów

Pismo oferenta

Odpowiedź