OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE NA POTRZEBY USTALENIA OPŁATY ZA NIECZYSTOŚCI STAŁE

ZGODA

ZGODA WŁAŚCICIELA NA UMIESZCZENIE NAZWISKA NA DOMOFONIE

PEŁNOMOCNICTWO

PEŁNOMOCNICTWO UPOWAŻNIAJĄCE DO ZAŁATWIENIA SPRAW PRZEZ INNA OSOBĘ

WNIOSEK

WSTĘPNY WNIOSEK O PRZYZNANIE LOKALI Z ZASOBÓW BTBS

WNIOSEK

WNIOSEK DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH BTBS