Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE NA POTRZEBY USTALENIA OPŁATY ZA NIECZYSTOŚCI STAŁE

ZGODA

ZGODA WŁAŚCICIELA NA UMIESZCZENIE NAZWISKA NA DOMOFONIE

PEŁNOMOCNICTWO

PEŁNOMOCNICTWO UPOWAŻNIAJĄCE DO ZAŁATWIENIA SPRAW PRZEZ INNA OSOBĘ

WNIOSEK

WSTĘPNY WNIOSEK O PRZYZNANIE LOKALI Z ZASOBÓW BTBS

WNIOSEK

WNIOSEK DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH BTBS

Facebook