Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE NA POTRZEBY USTALENIA OPŁATY ZA NIECZYSTOŚCI STAŁE

ZGODA

ZGODA WŁAŚCICIELA NA UMIESZCZENIE NAZWISKA NA DOMOFONIE

PEŁNOMOCNICTWO

PEŁNOMOCNICTWO UPOWAŻNIAJĄCE DO ZAŁATWIENIA SPRAW PRZEZ INNA OSOBĘ

WNIOSEK

WSTĘPNY WNIOSEK O PRZYZNANIE LOKALÓW Z ZASOBÓW BTBS

Facebook