Informacja dla mieszkańców Białogardu

Burmistrz Białogardu informuje, że od 1 września 2020 r., właściciele nieruchomości zostali zobowiązani przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2021 poz. 888) oraz przepisami prawa miejscowego do segregacji odpadów komunalnych oraz do wyposażenia swojej nieruchomości w 5 pojemników lub worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które powinny być oznaczone nazwą rodzaju zbieranego odpadu oraz powinny być w odpowiednim kolorze:

https://www.tbs-bialogard.pl/wp-content/uploads/2021/07/informacja-3-2.docx