Ankieta w sprawie planowanych zmian w zakresie usług gospodarowania odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy!
Przygotowaliśmy dla Państwa ankietę w sprawie planowanych zmian w zakresie usług gospodarowania odpadami komunalnymi.
Celem przeprowadzenia ankiety jest  zasięgnięcie Państwa opinii w zakresie wzrostu cen usług na terenie naszego miasta do 30 %.
Jeżeli chcielibyście Państwo zabrać głos prosimy o zapoznanie się z treścią pisma oraz wypełnienie ankiety.

Ankieta

Pismo OŚ.7032.3.8.2022