ZBIÓRKA WIELKICH GABARYTÓW WAŻNE !!!!!

W związku z trwającą akcją Zbiórki Wielkich Gabarytów informujemy mieszkańców, że odbierane będą :

Wytworzone w gospodarstwach domowych. Szczegółowych informacji dowiesz się Na stronie Miasta Białogard:
http://bialogard.info/2,6706,zbiorka-wielkich-gabarytow

Pozostałe odpady jak ciuchy, makulatura, wiaderka po farbach, gruz, itp. nie zostaną zebrane bo nie są odpadami wielkogabarytowymi, odpady te mieszkańcy muszą na własny koszt posegregować i przewieść do PSZOK.!!!!!