Zbiórka Wielkich Gabarytów 27 kwietnia – 9 czerwca 2022

W związku akcją Zbiórki Wielkich Gabarytów informujemy mieszkańców, że odbierane będą :

Wytworzone w gospodarstwach domowych. Szczegółowych informacji dowiesz się Na stronie Miasta Białogard:
ZBIÓRKA WIELKICH GABARYTÓW – Informacje – Miasto Białogard (bialogard.info)

Pozostałe odpady jak ciuchy, makulatura, wiaderka po farbach, gruz, itp. nie zostaną zebrane bo nie są odpadami wielkogabarytowymi, odpady te mieszkańcy muszą na własny koszt posegregować i przewieść do PSZOK.!!!!!

UWAGA!!!

Właściciele lokali w zabudowie wielorodzinnej zgłaszają potrzebę zabrania odpadów wielkogabarytowych do zarządcy nieruchomości, który przekazuje adres nieruchomości oraz rodzaj wystawionego odpadu do Wydziału Ochrony Środowiska.