ZAPROSZAMY DO WSPÓŁPRACY FIRMY Z ZAKRESU BIEŻĄCEGO OCZYSZCZANIA NIERUCHOMOŚCI

Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zaprasza do współpracy, firmy świadczące usługi oczyszczania Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości.

Usługi powinny obejmować w szczególności prace związane z:

1) bieżącym utrzymaniem czystości w okresie letnim chodnika, cztery razy w miesiącu.

2) utrzymaniem czystości w okresie letnim na działce gruntu,

w zakresie :

-usuwanie odpadów

-zamiatanie

-pielęgnacja zieleni

raz w miesiącu.

3) w miesiącach zimowych odśnieżanie terenu wraz z wywozem zwałów śniegu, likwidacja śliskości i gołoledzi chodnika oraz schodów i podjazdów przy wejściach do budynku poprzez posypywanie piaskiem, uprzątniecie piasku po zakończeniu akcji zimowej.

4) odpowiedzialność cywilna za utrzymanie chodników, działki gruntowej oraz schodów i podjazdów do klatek schodowych, w należytym stanie ponosi Zleceniobiorca.

5) pielęgnacja zieleni na nieruchomości przynależnej do wspólnoty mieszkaniowej w terminach uzgodnionych z zarządcą – administratorem (na zgłoszenie zarządu).