OGŁOSZENIE SKRZYNKI POCZTOWE

Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w związku ze zgłoszeniem przez Pocztę Polską S.A. uszkodzeń skrzynek pocztowych, zwraca uwagę o konieczności ich naprawienia we własnym zakresie lub zlecania naprawy zarządcy.

Uszkodzone skrzynki uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłek operatorom pocztowym, z uwagi na dostęp do korespondencji przez osoby nieupoważnione. Konsekwencją tego jest zagrożenie bezpieczeństwa obrotu pocztowego ( ryzyko naruszenia tajemnicy korespondencji ) jak również łamanie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018r. ( RODO ) oraz ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe. W przypadku jego niedopełnienia, mogą być nałożone kary finansowe wahające się od 50 zł do nawet 10 000 zł.