Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale mieszkalne w tym także lokale komunalne z częścią usługową w poziomie parteru budynku i infrastrukturą techniczną budynku usytuowanego przy ulicy Świętochowskiego 16 w Białogardzie na terenie działki gruntu nr 705,436,435 obręb 0017 m. Białogard (lokalizacja obiektu) oraz działek gruntu nr 442,459,464,684 (lokalizacja niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej) w obrębie ewidencyjnym 0017 przy ulicy Świętochowskiego w Białogardzie. Działka nr 705- Nr KW KO1B/00046682/3;działka nr 435 i nr 436- Nr KW KO1B/00038586/1.

Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, ogrzewanie z sieci miejskiej – Zakład Energetyki Cieplnej w Białogardzie a także zainstalowana winda co daje możliwość korzystania i poruszania się w budynku przez osoby niepełnosprawne w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

W części komercyjnej mieszkania na sprzedaż lub wynajem.

Białogardzkie TBS Sp. z o.o. oferuje w przedmiotowej inwestycji, realizacja w okresie od sierpnia 2015 roku do grudnia 2016 roku, następujące mieszkania: 

1 m2
1 pokojowe
6 mieszkań
1 m2
2 pokojowe
18 mieszkań
1 m2
3 pokojowe
3 mieszkania

Oraz 2 lokale użytkowe:

1 m2
1 LOKAL
1 m2
1 LOKAL

W części komunalnej – ogółem ilość mieszkań – 14 lokali mieszkalnych w tym:

1 m2
1 pokojowe
3 mieszkań
1 m2
2 pokojowe
7 mieszkań
1 m2
3 pokojowe
4 mieszkania

Warunki pozyskania mieszkania :

Na własność: umowa przedwstępna oraz umowa w formie aktu notarialnego na wykup mieszkania po zakończeniu inwestycji. W stanie deweloperskim tj. do wykończenia we własnym zakresie lub wykończenie pod klucz.

Na wynajem: 30% udział w kosztach inwestycji plus kaucja zabezpieczająca tj. 12 krotność miesięcznego czynszu, umowa przedwstępna – partycypacyjna, czynsz komercyjny z możliwością wykupu mieszkania na własność po okresie 5-ciu lat.

Warunki zabudowy:

– winda i podjazd

– komórki na poziomie każdej kondygnacji

– c.o. i c.w. u zasilana z MEC ( węzeł cieplny)

Białogardzkie Towarzystwo BudownictwaSpołecznego w swojej statutowej działalności zajmuje się realizacją budownictwa czynszowego oraz zarządzaniem zasobami mieszkalnymi.

Te dwa kierunki działalności mają zdecydowany wpływ na politykę inwestycyjną realizowaną przez Towarzystwo. Obecnie w przygotowaniu dorealizacji jest inwestycja polegające na budowie dwóch budynkówmieszkalnych wielorodzinnych, w których zostanie oddanych do użytkowania łącznie 35 mieszkań. Projektowane w tych budynkach mieszkania będą miałypowierzchnię użytkową od 26 do 75 m2. Łączna powierzchnia użytkowawszystkich lokali mieszkalnych wynosić będzie 1.729,14 m2. Oprócz lokalimieszkalnych w powyższych budynkach znajdować się będą 4 lokale użytkoweo łącznej powierzchni 237 m2. Planowana inwestycja obecnie posiadadokumentacje projektową oraz pozwolenia na budowę.

Rozpoczęcie inwestycji planowane jest w II kwartale 2010 roku, natomiast przewidywany okres realizacji wyniesie około czternaście miesięcy. W związku z powyższym w 2011 r. planowane jest oddanie do użytkowania 35 mieszkań. 


Inwestycja zrealizowana ma zostać przy ulicy Piłsudskiego.

W związku z prowadzoną przez władze miasta polityką idącą w kierunku przebudowy części miasta powstałej w okresie międzywojennym oraz poprawą stanu technicznego powstałych w tym okresie budynków, Białogardzkie TBS Sp. z o.o. w planach inwestycyjnych długoterminowych przewiduje powstawanie etapowo nowej zabudowy mieszkaniowej.

Facebook